A Karitatív Tanács működése

A Karitatív Tanács 2000. augusztus 4-én alakult meg, azzal a céllal, hogy a szabálysértési, vagy büntetőeljárás során jogerősen elkobzott egyes dolgok karitatív célú, közérdekű felhasználását koordinálja. A Tanács segítségével az elkobzás útján állami tulajdonba került egyes dolgok átgondolt módon jutnak el a rászorulókhoz, az elkobzó hatóságok, fogyasztóvédelem, szellemi tulajdonjogában megsértett jogosultak (márkajelzések tulajdonosai) érdekeinek figyelembevételével.

A tagszervezetek Karitatív Tanácsban való részvétele által évente több ezer rászoruló részesül országszerte a különböző hatóságok által elkobzott termékekből.

Feladatait az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény és a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet alapján látja el. 

A Tanács tagszervezete az a szervezet lehet, amely legalább nyolc éve folytat karitatív tevékenységet, országos hálózattal és legalább három regionális központtal, a segélyakciók lebonyolításához szükséges megfelelő logisztikai háttérrel rendelkezik, országos viszonylatban legalább negyven főt foglalkoztat munkaviszonyban, és legalább három regionális raktárt működtet.

A Karitatív Tanács tagszervezetei az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló NMHH rendelet alapján négyjegyű adományvonalakat működtethetnek. 

 A Tanács tagszervezetei

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt, a Katolikus Karitász, a Baptilsta Szeretetszolgálat Alapítvány, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet.  

Javaslattevő szervezetei az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány és a MÁTRIX Közhasznú Alapítvány

A Tanács elnöke az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter által kijelölt személy, a Miniszterelnökség Egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

A Tanács működését a Karitatív Tanács Titkársága segíti. A Titkárság feladata különösen a Tanács döntéseinek előkészítése, azok végrehajtásának koordinálása, az elkobzott dolgok közérdekű felhasználásának kezdeményezése, valamint a lebonyolítás során meghatározott szakmai feladatok ellátásának biztosítása. 

Menü

Főoldal

Navigáció