Elkobzott termékek közérdekű felhasználása

A Tanács egyik fő tevékenysége a lefoglalásra jogosult hatóságok által a szabálysértési, vagy büntetőeljárás során jogerősen elkobzott termékek közérdekű felhasználásának koordinálása.

A Tanácshoz felajánlható termékek körét az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény melléklete az alábbi módon határozza meg.

a.) személyes szükségletet biztosító rendeltetési körök: élelmezés, ruházkodás, hálófelszerelés, tisztálkodás, takarítás, tisztítás, iskoláztatás és művelődés;

 b.)    járulékos szükségletet biztosító rendeltetési körök: ideiglenes lakhatás, lakáskarbantartás, lakásfelszerelés, híradástechnikai felszerelés, háztartási eszköz, konyhai felszerelés, játék, szabadidősport.

Leginkább ruhaneműt, cipőt, játékokat, ritkábban híradástechnikai felszereléseket, illetve háztartási eszközöket ajánlanak fel az arra jogosult hatóságok.

A Tanács azon tagszervezete, amely vállalta az adott termék rászorulókhoz történő eljuttatását, saját döntésnek megfelelően, az arra rászorultak között szétosztja azokat.

A felajánlott termékek felhasználásáról a Tanács rendszeresen dönt.

A termékek felhasználhatóságának főbb szempontjai:

A hamis márkajelzésű termékek esetén az elkobzott termék csak akkor adható tovább, az arra rászorulóknak, ha az eredeti márka tulajdonosa (a jogtulajdonos) a közérdekű felhasználáshoz hozzájárult, vagy ha az elkobzott dolog jogsértő mivoltától megfosztható és erről a bíróság rendelkezett. Ez esetben el kell távolíttatni a hamis márkajelet (márkamentesítés).

A felajánlott termékek elfogadásakor tekintettel kell tehát arra is lenni, hogy az a márkamentesítést követően még használhatóak legyenek.

A jogsértések elkerülése végett és a rászorultak megóvása érdekében, bizonyos termékek esetében csak speciális szabályok betartásával nyílik mód a közérdekű felhasználásra. Így megfelelő hatósági engedélyek birtokában lehet az olyan dolgokat eljuttatni a rászorultakhoz, amelyek minőségével, biztonságos használatával kapcsolatban kétségek merülnek fel, vagy amelyek forgalomba hozatalát jogszabály hatósági engedélyhez köti. (Pl.: híradástechnikai berendezések, lakás-karbantartási eszközök, elektromos eszközök.)

Csak a jogerősen lezárt eljárást követően kezdeményezhető az elkobzott termék közérdekű felhasználása. Ennek a ténynek az élelmiszerek esetén van elsősorban jelentősége, tekintettel arra, hogy az eljárás esetenként az élelmiszer szavatossági idejének lejártát követően zárul le.

Ezek az okai tehát annak, hogy a hatóságok által felajánlott termékeknek csak egy részét tudják a Karitatív Tanács tagszervezetei a rászorulók között szétosztani.

A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól évente több százmillió forint értékű felajánlás érkezik. 2015 első három negyedévében a Tanács 202,5 millió forint értékű felajánlásról döntött, melyből a tagszervezetek mintegy 122,2 millió Ft értékű árut tudnak közérdekű célra felhasználni. A felajánlott termékek zömében ruhaneműk, cipők, és elkobzott, feldarabolt raklapok voltak. (A raklapokat tüzelőként adják tovább a rászorultaknak.) A Tanács mintegy 51,4 millió Ft-értékű felajánlás elfogadásáról következő ülésén tárgyal.

Más elkobzó hatóságoktól, bíróságoktól, járási hivatalok hatósági osztályaitól is érkeznek felajánlások, melyeknek mintegy 50%-át tudják a szervezetek elfogadni. 

A hatóságok a felajánlást a Karitatív Tanács Titkárságán keresztül tudják eljuttatni a Tanács számára. A felajánlásokat jegyzék elkobzott termék karitatív célú felajánlásához elnevezésű dokumentumban szereplő táblázat formájában kell elküldeni postai úton, vagy elektronikusan. 

Postacím: Miniszterelnökség

Karitatív Tanács Titkársága

1054 Budapest, Báthory u. 10. 

E-mail cím: gRCCvpSxOaXmhSE8NjlxwhmcdGl0a2Fyc2FnLmthcml0YXRpdkBtZS5nb3YuaHU=

Menü

Főoldal

Navigáció