A Karitatív Tanács tagjai


Katolikus Karitász   

A Katolikus Karitász egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezet, mely korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat szociális intézmények fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók és önkéntes mozgalmak útján. Országosan 16 egyházmegyében, 800 karitászcsoportban, közel 10 ezer önkéntes segíti a munkánkat.

Magyar Református Szeretetszolgálat

A szervezet elsődleges tevékenységi területének a Kárpát-medencét tekinti, az egyetemes magyar, nemzeti határokon átívelő felelősségvállalás jegyében. Szeretetszolgálatunk egy református hátterű, keresztény alapértékekre épülő segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezet. Meggyőződése szerint az emberi élet képviseli a világon a legnagyobb értéket. Humanitárius eszközeivel fajra, nemre, vallásra, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül segít.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Az 1989-ben alakult Magyar Máltai Szeretetszolgálat a több mint 900 éves Szuverén Máltai Lovagrend keresztény szellemiségű magyarországi segélyszervezete. Jelmondata: „A hit védelme és a szegények szolgálata”, jelképe a nyolc boldogságot jelképező nyolcágú máltai kereszt. Alapító elnöke Kozma Imre atya.

A Szeretetszolgálat a különböző élethelyzetű, rászoruló embertársainkat országosan 130 helyi csoportban és több mint 200 intézményben segíti. Programjai, modellkísérletei súlyos társadalmi problémákra keresnek gyakorlatias válaszokat. Több kísérleti modellje ma már a szociális ellátó rendszer befogadott eleme. Magyarországi tevékenysége mellett támogatja Kárpát-medence rászorultjait, de a világ más országaiban is segíti a katasztrófák és háborús események áldozatait.

A máltai segítő misszió lényege: jelenlét, lehajlás, elfogadás, befogadás.

Ökumenikus Segélyszervezet

Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. Az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a bajbajutottakat és nélkülözőket. A Segélyszervezet a nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként.

Baptista Szeretetszolgálat

A Baptista Szeretetszolgálatot közel húsz esztendeje, 1996 áprilisában alapította Szenczy Sándor lelkipásztor. A szervezet célja kezdetektől az, hogy Jézus Krisztus szeretetparancsa alapján segítsen a rászorulókon itthon és külföldön. Az első ötezer forintos adomány óta eltelt hosszú évek alatt a Baptista Szeretetszolgálat mára az egyik legnagyobb magyarországi segélyszervezetté fejlődött több száz főállású munkatárssal, önkéntes segítővel és különböző szociális és oktatási intézmények sorával.  A segélyszervezet a világ számos országában, háborúk és természeti katasztrófák sújtotta térségében nyújtott és nyújt segítséget és hajt végre fejlesztési programokat. A külföldi küldetések mellett a tevékenység túlnyomó többsége Magyarországon zajlik. A szeretetszolgálat célja gyakran a konkrét életmentésen túl – nemzetiségtől, bőrszíntől, származástól és vallástól függetlenül – a hazánkban és más országokban élő rászoruló emberek lelki és anyagi támogatása. 

Magyar Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt, a 189 országban működő Nemzetközi Vöröskereszt tagjaként 1881 óta végzi humanitárius munkáját. A hazai legnagyobb humanitárius szervezetnek 110 ezer tagja, 34 ezer önkéntese és 1100 dolgozója van. A Magyar Vöröskereszt főbb tevékenységei: véradások szervezése, elsősegélynyújtás oktatása, népszerűsítése, szociális segítségnyújtás, katasztrófa-készenlét és válaszadás, menekültügy, keresőszolgálat, egészségnevelés, ifjúsági és prevenciós programok. 

Menü

Főoldal

Navigáció